Proposal operasional bulanan musholla

PROPOSAL

 BANTUAN DANA OPERASIONAL BULANAN

Musholla “Baitul Ilmi”

 

 

 Blok BB Telaga Mas Bekasi Utara 17123

PROPOSAL Operasional Bulanan

Musholla “Baitul Ilmi


 I.         PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta orang-orang beriman hingga akhir zaman.

Ajaran Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk saling membantu dan berjuang meninggikan Kalimatullah, terutama memakmurkan rumah Allah sebagai sarana dakwah dan syiar Islam. Musholla “Baitul Ilmi” sebagai sarana ibadah dan pendidikan membutuhkan uluran tangan para dermawan demi kelangsungan dakwah, syiar dan kegiatan bulanan di musholla “Baitul Ilmi”.

Oleh karena itu, kami mengajak kepada para donatur untuk menyisihkan sebagian hartanya, untuk mendukung kegiatan ibadah dan mu’amalah yang dilaksanakan oleh DKM Baitul Ilmi, agar jama’ah dapat beribadah dengan khusyu dan nyaman guna meraih rahmah, maghfiroh dan pembebasan dari api neraka, amien!

 

II.       DASAR PEMIKIRAN

 1. “ Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan di hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”            (at-taubah: 18)
 2. Sesungguhnya Masjid yang didirikan atas dasar taqwa kepada Allah sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sesungguhnya Allah menyukai kepada orang-orang yang membersihkan diri (At-taubah: 108)
 3. “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir dilipatkan menjadi seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Al-Baqarah: 261)
 4. Barang Siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya  balasan sepuluh kali lipat (al-an’am: 160)

 

III.      MAKSUD DAN TUJUAN

 1. Mendukung dan mema’murkan  musholla ”Baitul Ilmi” dengan memperbanyak amal shaleh.
 2. Meningkatkan pemahaman agama serta  keimanan dan ketaqwaan umat kepada Allah  melalui kuliah subuh, tahsin Qur’an, kajian Islam dan pengajian anak-anak.
 3. Menghidupkan sifat kedermawanan sebagai salah satu sunnah Rasulullah.
 4. Mempererat tali ukhuwah Islamiyah dan silaturahim di antara kaum muslimin.
 5. Membantu meringankan beban finansial bulanan musholla ”Baitul Ilmi”.

 

IV.     STRUKTUR PENGURUS

Penasehat              : KH. Jamalullail, Lc

Ustadz M Ramidi (Pembina DKM)

Sukono, S.E (Ketua RW. 016)

Bayu Pramono Aji (Ketua RT. 08)

H. Paidjan

Gito Cahyono

 

Ketua                                                                         : Ustadz Maskun

Sekretaris                                                                : Iwan Setiawan

Bendahara DKM & Pembangunan                 : Wawan

Bendahara Lelang, Qurban & Kotak Amal : Ruhiyat Effendi

Bendahara PHBI & Operasional                     :  Mariman

 

Divisi Tarbiyah                                         : Ustadz Ujang Samsuri Sidiq

Ustadz Ahmad Romadhon

Ustadz Syamsul (Igor)

Bambang Rubianto

 

Divisi Ubudiah                                          : Akhmad Ubaidillah

M. Muzanif

Doni Satrio Wibowo

 

Divisi Humas                                             : Susilo Budi

Haryadi

Andi Lala

M. Aziz

Saiful Anan

Awan

Teguh Pujiono

Sutrisno

Suryo

Taryono

Syawal

Willy

 

V.       JENIS KEGIATAN

 1. Tahsin Qur’an bersama Ustadz Syamsul (Igor), setiap Ahad malam, ba’da shalat Maghrib.
 2. Kajian Bulanan Hadis Riyadhus Shalihin, bersama KH. Jamalullail, Lc, setiap Kamis malam, pekan kedua ba’da shalat Maghrib.
 3. Kajian Bulanan Fiqh Bulughul Maram, bersama Ustadz M. Ramidi, setiap Ahad malam, pekan kedua atau ketiga ba’da shalat Maghrib.
 4. Kuliah Subuh bersama asatidz lokal, setiap hari Ahad
 5. Pengajian Iqra dan al-Qur’an untuk anak-anak setiap hari ba’da shalat maghrib, kecuali Kamis malam dan Ahad malam.
 6. Dzikir dan tahlil, setiap Kamis malam ba’da shalat Maghrib.

 

VI.     ANGGARAN DANA OPERASIONAL BULANAN

No Kegiatan/Kebutuhan Biaya perbulan Keterangan
1. Kajian Bulanan (ust Luar)

300.000,00

 
2. Petugas Pemeliharaan musholla

300.000,00

 
3. Alat Kebersihan

100.000,00

 
4. Kajian Mingguan (ust Luar)

150.000,00

 
5. Voucher listrik

150.000,00

 
  T o t a l

1.000.000,00

 

Terbilang: Satu Juta Rupiah

 

VII.    PENUTUP

Demikianlah proposal ini kami buat, besar harapan kami kepada para muhsinin, aghniya, dan para donatur berkenan untuk membantu kegiatan operasional bulanan musholla “Baitul Ilmi”. Semoga Allah menerima amal dan infaq sedekah kita semua. Amin.

Bekasi, 17 April 2013 M

 

Hormat kami,

Ketua DKM,                                                         Sekretaris,

 

 

Ustadz Maskun                                              Iwan Setiawan

 

Menyetujui,                                                          Mengetahui,

Ketua RW. 016                                                     Ketua RT ……

 


 

Sukono, S.E                                                        …………………………  

 

Catatan:

1. Infaq/bantuan mohon diserahkan kepada pengurus DKM yang ditunjuk

untuk menarik infaq/bantuan dari Bapak/Ibu donatur.

2. Daftar petugas penarik infaq/bantuan operasional bulanan musholla “Baitul

Ilmi”

No

RT

Petugas

Alamat dan no Kontak

1

001

Bapak Cipto Raharjo

2

006

Ustadz Ujang Samsuri

3

007

Ustadz A. Romadhon

4

008

Bapak A. Ubaidillah

5

010

Bapak Muzanif

6

011

Bapak Doni Satrio W

7

012

Bapak Awan

8

015

Bapak Bambang R

 

Partisipasi anda sangat kami harapkan…..

Partisipasi Anda terhadap dana operasional bulanan ini sangat kami harapkan, partisipasi anda dapat disalurkan melalui perwakilan DKM yang ditunjuk di setiap RT atau melalui:

 

 1. Bapak Wawan                         HP (0817 …………)
 2. Bapak Ruhiyat                       HP (0813 ………….)
 3. Bapak Mariman                    HP (0817 ………….)
 4. Bapak ………………………………………………….
 5. Bapak ………………………………………………….

 

 FORMULIR BANTUAN

 

Nama               : …………………………………………………………………..

Alamat             : …………………………………………………………………

Bersedia memberi bantuan untuk kegiatan operasioal bulanan di Musholla Baitul Ilmi berupa:

Uang                : Rp ……………………………………………………………….

Terbilang         : …………………………………………………………………..

Dan, atau barang berupa: ……………………………………………………

 

                                                                          Bekasi, ………………………..

Yang Menyerahkan                                  Yang Menerima

 

 

 

(                                   )                                    (                               )


Jika dana operasional berlebih, akan digunakan untuk pembangunan dan kegiatan PHBI di musholla “Baitul Ilmi”